Базовими цінностями підприємства є:
• відповідальність перед замовниками та суспільством в цілому
• компетентність, новаторство, творчість
• раціональне використання наявних у підприємства ресурсів
• безперервне вдосконалення основане на знаннях та креативності всіх працівників підприємства
• дотримання високих етичних норм всередині компанії та у відносинах з підприємствами діловими партнерами.

Етичні норми Кодексу корпоративної ділової етики спрямовані на забезпечення суспільної довіри до професійності та чесності підприємства, укріплення його ділової репутації. Діяльність підприємства орієнтована на принесення користі суспільству в цілому, підприємству та кожному його співробітнику.

Етичні норми відносин із замовниками.

Етичним є:
• відношення до замовника як головної цінності підприємства
• компетентність, винахідливість та оперативність в опрацюванні замовлень клієнтів
• точність та переконливість у формулюванні рішень для потреб замовників та умов їх виконання
• дорадництво при переговорах із замовником, що дозволяє йому краще зрозуміти суть його потреби
• дух партнерства у відносинах із замовником, повага до інтересів замовника
• відповідальне ставлення до своїх обов”язків перед замовником
• застосування спеціальних професійних знань для розв’язання завдань замовника і досягення на цій основі ринкових цілей підприємства
• конкуренція за замовлення основана на боротьбі ідей, рішень, концепцій
• достовірність даних наведених у рекламних та довідкових матеріалах, що поширюються підприємством
• своєчасність та точність виконання поставок замовникам

Етичні норми відносин з постачальниками.

Етичним є:
• своєчасне і точне виконання договірних зобов’язань постачальником та підприємством
• спільна робота над покращенням системи виконання поставок
• відповідальність постачальника за належну якість сировини, матеріалів, комплектуючих, та відповідно їх маркування, пакування
• взаємна відповідальність сторін стосовно точності та своєчасності підготовки та представлення документів ділового обороту ( накладні, сертифікати, акти і т.д. )
• спільне опрацювання питань якості та ефективності використання відповідних матеріалів у виробництві
• дотримання комерційної таємниці стосовно умов договірних відносин
• надання допомоги постачальнику у покращенні системи поставок, підвищенні якості його послуг.

Професійна консультація
0-800-50-46-50

КОнтакти

Тел./факс: +38 (032) 297-14-44 м. Львів
Тел: +38 (044) 384-18-34 м. Київ
E-mail: stelag@imvo.lviv.ua

Приєднатись

замовити дзвінок

captcha
Перезавантажити

Залиште своє повідомлення

captcha
Перезавантажити