Швед Н.Я. Методичне визначення доцільності відкриття дистрибуційного центру торгової мережі у регіоні N

На початку 2013 року компанія "ІМВО" провела конкурс студентських робіт серед студентів-випускників НУ ЛП за напрямом "Логістика". Пропонуємо Вашій увазі анотацію до роботи студентки 5 курсу Національного університету "Львівська політехніка" - Швед Надії Ярославни, яка зайняла на конкурсі 2 місце.

На сьогоднішній день у зв’язку з активним розвитком мереж роздрібної торгівлі вимоги до якості обслуговування зростають. Конкурентні позиції торгових мереж на ринку залежать від їхньої спроможності забезпечити доступність товарів для споживачів і від рівня якості обслуговування. При розробці стратегій розвитку торгових мереж актуалізується застосування логістики, як основного чинника впливу на доходи та витрати торгової мережі.

У роботі обґрунтована об’єктивна потреба у дистрибуційних центрах, основною метою яких є доставка товарів у торгові мережі, готовими до реалізації, відсортованими та упакованими, не завжди у великих обсягах, але за необхідності. Товари не просто складуються, але й обробляються та розподіляються по торгових точках. Це дозволяє не робити великих складських приміщень у супермаркетах, збільшуючи при цьому площу торгового залу. Роздрібна мережа може готувати запаси в обсягах, необхідних для щоденних та щотижневих продажів у своїх магазинах, формувати асортимент та підтримувати його стабільність.

Доведено, що наявність дистрибуційного центру дозволяє суттєво прискорити товарооборот, швидко оновлювати асортимент залежно від споживчого попиту та здобути перевагу в протистоянні з конкурентами. Торгові мережі намагається створити у своїй структурі дистрибуційний центр з тим, щоб забезпечити достойну реалізацію товарних потоків, швидку доставку у потрібний час, у потрібному обсязі, у відповідній торговій точці.

Встановлено, що торгові мережі, які обслуговуються дистрибуційним центром, формують однакові стандарти і норми торгових процесів. Така уніфікація дозволяє легко розвивати мережу і розширювати її в будь-якому регіоні. На дистрибуційний центр покладається при цьому роль ланки системи розподілу та збуту, яка сприяє оптимізації витрат, зменшенню експлуатаційних площ, жорсткому контролю якості та розподілу необхідного асортименту по торгових мережах.

У роботі розглянуто п’ять основних етапів доцільності відкриття самого центру в певному регіоні N. На початковому етапі визначається динаміку товарного потоку на основі часових рядів спостережень, параметри залежностей опису досліджуваних потоків, їх інтенсивність, вантажооборот та проводиться порівняльний аналіз рішень щодо аутсорсингу та реалізації логістики власними силами.

Узагальнюючи досвід зарубіжних фахівців, можна стверджувати, що середній дистрибуцій ний центр для забезпечення економічної ефективності обслуговує мережу приблизно з 80 магазинів, має холодильне обладнання для зберігання продуктів у різних температурних режимах, спеціальне оснащення для проведення вантажно-розвантажувальних робіт, зручну стоянку, під’їздні шляхи.

В роботі, досліджено закономірність розвитку українських продуктових мереж за даними досліджень компаній GT Partners Ukraine, темпи прирости яких становлять 63% у 2012 р. по відношенню до 2010р. Сім найактивніших продуктових ритейлерів збільшили свої мережі на 293 торгових точки.

Розглянуто найбільш поширені методи оптимального розміщення дистрибуційного центру, такі як метод повного перебору, евристичні методи, метод визначення центру тяжіння, метод пробної точки. У роботі наведено фактори, які суттєво впливають на локалізацію дистрибуційного центру торгової мережі.

В роботі спроектовано дистрибуційний центр: охарактеризовано рух товарних потоків та визначено площі основних зон, за допомогою теорії черг (теорії масового обслуговування) визначено оптимальну кількість каналів обслуговування (автомобільних рамп) на вході та виході. Для ефективної роботи дистрибуційного центру особливе значення має вибір показників, що відображають його діяльність для того, щоб кількісно оцінювати величину корисного ефекту від функціонування дистрибуційного центру. Також ефективність функціонування дистрибуційного центру безпосередньо характеризується його рентабельністю, відсотком заповнення та помилок по складських операціях, швидкістю обробки замовлень та складності самих операцій.